Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Tværsteam/Konsultative møder

Kirkebakkeskolen samarbejder med TCBU – Tværfagligt Center For Børn og Unge omkring rådgivning til børn, unge og familier. Tværs Team er et tværfagligt team, der giver ledere og medarbejdere konsultativ bistand, når de har en bekymring for et barn og en familie. 

Tværsteamet for Vejle Nord skoledistrikt dækker:

  • Kirkebakken
  • Troldebakken
  • Kernehuset
  • Møllen
  • Skovbørnenes Hus
  • Samt alle dagplejere inden for skoledistriktet

De faste medlemmer af Konsultativt Team på Kirkebakkeskolen

Mødeleder skoleleder Henrik Havnsgaard Christensen
Socialfaglig rådgiver Anja Riis Kristiansen
Psykolog Mie Lundsgaard
Sundhedsplejerske Tanja Sejerup

Desuden deltager relevante fagpersoner efter behov.

Mødedatoer

Mødedatoer i 2023:  

2. februar, 2. marts, 13. april, 11. maj, 22. juni

Møderne aflyses, hvis der ikke er indrapporteret ”bekymringer” til tværsteamet.

Sådan får man sin bekymring på konsultativt team

Vurderer man, at en bekymring bør drøftes i Konsultativt Team, kontaktes Henrik Havnsgaard Christensen senest 7 dage før mødets afholdelse. Bekymringen skal inden da drøftes med nærmeste leder, og denne kan evt. deltage på mødet. Mødelederen sætter punktet på dagsordenen, og sender det til medlemmerne. Det er nødvendigt, at den, der bringer en bekymring på tværsteamet, har beskrevet sin bekymring inden mødet, se skemaer m.v. Link til indstilling til konsultativt team. 

Kontaktoplysninger på mødeleder:
Henrik Havnsgaard Christensen, mail, 76813920