MENU
Aula_close Layer 1

Sundhedsplejen

Kirkebakkeskolens sundhedspleje er et tilbud om vejledning, bistand og funktionsundersøgelser til alle elever indtil undervisningspligtens ophør. Skolens sundhedspleje har egne lokaler på Kirkebakkeskolen.

De vigtigste opgaver er:

  • At støtte det enkelte barn, så det selv ved, hvad der er sundt og dermed får mulighed for et godt liv
  • At rådgive forældre og børn om sundhed og sygdom
  • At opdage manglende trivsel hos barnet og tale med forældrene herom
  • At foreslå hjælp og støtte, hvis der er et behov, og måske inddrage andre samarbejdspartnere. 

Kirkebakkeskolens sundhedsplejerske kan kontaktes, hvis der er forhold omkring jeres barn, som I ønsker at drøfte:

Sundhedsplejerske Hanne Sloth Bak

Træffes på tlf.: 76 41 56 17

Mailadresse: hasba@vejle.dk

Sundhedsplejerske Mette Steen Petz

Træffes på tlf: 24 67 26 30

Mailadresse:  mespe@vejle.dk

Her kan du læse mere om den kommunale sundhedspleje og finde relevante oplysninger og pjecer om bl.a. lus, motorik, mad og mortion.