MENU
Aula_close Layer 1

Kirkebakkeskolens SFO og klub

Hvem er vi?

Kirkebakkeskolens SFO er et fritidstilbud for børn i 0.-6. klasse. Vi har et særligt klubtilbud for børn i 3.-6.klasse.

SFO’en holder til i lyse og moderne arealer, som grænser op til skolens store scene-alrum. Vi benytter skolens faglokaler - gymnastiksal, svømmehal, billedkunst, musik og meget mere - og det store udendørs areal rundt om skolen, samt al den natur som skolen er omgivet af med skov, skrænt og strand.

Vi er en del af skolen med flere gennemgående voksne. Det betyder, at vi har fokus på jeres barn både i skoletiden og SFO. I SFO værner vi om jeres barns frie valg. Vi har et stort udbud af aktiviteter, som jeres barn kan vælge at deltage i. Jeres barn kan også vælge at lege frit. Der er altid tid til aktiviteter, leg og fordybelse.
 

SFO'ENS IDÉGRUNDLAG

I SFO’en skaber vi rammerne for jeres barns alsidige personlige udvikling, læring og trivsel. At gå i SFO har stor betydning for, at jeres barn forstår sig selv som en del af et fællesskab. Jeres barn lærer at være en aktiv del af og bidrage til fællesskabet, at sætte grænser og vælge til og fra, at kende og tackle egne styrker og svagheder. Vi hjælper jeres barn med at prøve sig selv af, finde egne talenter og at være en del af fællesskabet.

Leg og aktiviteter har stor betydning

Det er i leg, at børn udvikler og afprøver forskellige handlinger og følelser samt lærer at indgå i sociale sammenhænge. Vi ser legen som et af børnenes vigtigste læringsrum i. Samtidig er det vores opgave at skabe gode rammer for børnenes fysiske og psykiske udvikling. Derfor tilbyder vi forskellige aktiviteter ude og inde, f.eks. bevægelse, kreativitet, musik, udeliv og meget andet, som er med til at udvikle jeres barn alsidigt. Udbuddet af aktiviteter, kan jeres barn se på vores aktivitetstavle i fællesrummet. Derhjemme kan I orientere jer i nyhedsbrevene, som vi sender ud ca. en gang om måneden.

Klubtilbud

Når man går i 3.-6. klasse og går i SFO på Kirkebakkeskolen har man mulighed for at benytte vores klubtilbud. Klubben holder til i lokalerne ved siden af Fablab.  

Det fremgår af nyhedsbrevene og på aktivitetstavlen, hvilke aktiviteter der tilbydes i klubben hen over ugen.  Derudover holder klubben særlige aftenåbninger fordelt henover året. Børnene er selv med til at vælge, hvad vi skal lave på disse særlige aftener. Den ene af gangene bliver med overnatning. Mere information herom følger i nyhedsbrevene.

Tabulex SFO 

Jeres barn bliver oprettet i tabulex, når han/hun starter i SFO. I tabulex angiver I, om jeres barn bliver hentet, selv skal gå hjem, har en legeaftale, skal sendes til fritidsaktiviteter, bus og lignende. I angiver tidspunktet, og vi gør vores bedste for, at jeres barn bliver sendt til tiden. Vi sender kun klokken hel og halv.  Er jeres barn syg eller holder fri, angiver I også dette i tabulex. 

SFO forældreråd

I Kirkebakkeskolens SFO& Klib har vi et forældreråd. Forældrerådet mødes 4-5 gange om året og debatterer vigtige emner for SFO. Forældrerådet består af vores afdelingsleder, en medarbejderrepræsentant og 5-6 forældrerepræsentanter. Forældrerødderne vælges for et år ad gangen.  Ønsker I at vide mere om SFO forældrerådet, kan I kontakte daglig leder Linnea Ingemann Riber. I kan også læse mere om SFO-forældrerådet her.

Mad i SFO

Når jeres barn har fri fra skole, er det muligt at gåi kantinenog få SFO-mad for de børn, der skal i SFO den pågældende dag. Kantinen er åben i tidsrummet 13.35-14.30. Tirsdag, onsdag g torsdag sættes der mad frem til klubbørnene, som har fri kl. 15.

Åbningstider

Åbningstiderne i SFO på skoledage er kl. 6.30-8.00 og kl. 13.35-17.00.

På skolefridage og i skolens ferieuger har SFO åben kl. 6.30-17.00 alle dage. Dog ikke på lukkedage, som du finder her.

Kontakt 

I særlige tilfælde kan SFO kontaktes på tlf. 24 20 47 96 i vores åbningstid.

Daglig leder Linnea Ingemann Riber kan kontaktes på mail: liiri@vejle.dk

Alt personale kan kontaktes via Aula.

Links

Velkomstfolder SFO

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO

Mobil- og skærmpolitik

 

SFO-forældreråd

Dokumenter

SFO Takstfolder 2021

Shape Created with Sketch.