MENU
Aula_close Layer 1

PRINCIP FOR BRUGEN AF SOCIALE MEDIER

Formål

Kirkebakkeskolen ønsker med princippet for brugen af digitale medier at medvirke til at understøtte elevernes uddannelse i brug af IT i hverdagen samt den gode opførsel i den virtuelle verden.

Digitale medier er en vigtig faktor i skolens hverdag og for den enkelte elevs faglige udvikling.

Eleverne skal i skoleforløbet, med forældre og pædagogisk personales hjælp, lære, hvordan de navigerer sikkert, ordentligt (etisk) og lovlydigt (moralsk) på de sociale medier.

 

Skolens rolle

På skolen holder man sig orienteret om ny forskning på området. På hvert klassetrin arbejder det pædagogiske personale med emnet i forhold til børnenes modenhed. Klassens lærere vurderer, hvilke emner og problemstillinger der er relevante på det givne tidspunkt. I arbejdet er der fokus på både de enkelte elever og fællesskabets trivsel.

Skolen underviser i etiske, moralske og overordnede sikkerhedsmæssige områder inden for emnet.

Eleverne skal lære konsekvenser at kende, når de benytter forskellige medier.

Skolen har pligt til at orientere forældrene, når der arbejdes med emnet samt informere om aftaler, der laves på årgangen samt når de opdager eksempler, der har betydning for en eller flere elevers trivsel i skolen.

I undervisningstiden benyttes de digitale medier kun til undervisningsformål. Skolens årgangsteams vurderer, hvorledes rammerne for brugen af mobiltelefoner skal være.

 

Elevernes rolle

Elever yder digital omsorg over for hinanden ved at kommunikere konstruktivt og hensynsfuldt.

Elever udviser respekt for hinandens grænser og overholder gældende love, f.eks. i forhold til brugen af billeder.

Elever har et medansvar for deres kammeraters trivsel - også i forhold til de digitale medier. 

 

Forældrenes rolle

Forældre har pligt til at interessere sig for deres børns brug af sociale medier og følgemed i det liv, børnene har der.

Forældre har et moralsk ansvar over for de fællesskaber på de sociale medier, som børnene indgår i både i og uden for skoletiden.

Forældre har et ansvar for, hvis udfordringer opstår, at indgå i dialog om løsninger med skolen og andre forældre. Det enkelte barn og fællesskabets trivsel er i fokus for arbejdet.

Forældrene har pligt til at orientere skolen, når de opdager eksempler, der har betydning for en eller flere elevers trivsel i skolen. 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 7. december 2016

 

Der føres tilsyn med princippet på følgende måde:

Hvert år fremlægger ledelsen/personalet, hvorledes der er arbejdet med emnet på de enkelte årgange, og det besluttes, om der evt. skal justeres i princippet.

Løbende orienteres skolebestyrelsen ved større problemstillinger inden for emnet, hvor både elever, skole og forældre er involveret.