Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Hvordan arbejder vi sammen

Kirkebakkeskolen er organiseret efter helhedsskoleprincippet, og det betyder, at vi som pædagoger arbejder såvel i skoledelen som i fritidsdelen.

Helhedsskolen indebærer en sammentænkning af skoledel og fritidsdel, så der skabes en helhed i børnenes hverdag. Pædagogerne indgår i hele skoleforløbet på udvalgte områder, der matcher den enkeltes kompetencer.


I de enkelte teams er der fleksibilitet og gensidig respekt for de enkelte faggrupper, hvor man hjælper hinanden på tværs af faggrupper, hvis der er behov for det.
Den fælles forberedelse og sparring, der er mellem pædagoger og lærer, foregår på teammøderne en gang om ugen.
Pædagogernes forberedelse foregår dog primært i faggruppen, både til egen årgang, men også til SFO'en.
I det daglige er det pædagogernes primære ansvar at varetage arbejdet med trivslen og det sociale liv på klasserne/årgangen, dog i tæt samarbejde med lærerne.
I forhold til årsplanlægning er det pædagogerne, der udfærdigerer den sociale årsplan på årgangene, dog i samarbejde med lærerne på de respektive årgange.
Alle pædagoger varetager i SFO’en forskellige område, som er stemmer overens med ens kompetencer.
Der bliver også holdt et møde med alle pædagoger en gang om ugen, hvor der planlægges og orienteres om vores fælles forløb i SFO'en.