MENU
Aula_close Layer 1

Praktikskole

Kirkebakkeskolen er praktiksted for lærerstuderende. Det betyder, at de studerende kommer ud på skolen, og i samarbejde med skolens lærere overtager de undervisningen af børnene i en periode.

Samarbejde med University College Lillebælt:

Kirkebakkeskolen har en aftale med University College Lillebælt. Aftalen er, at der i to perioder à 3 uger kommer flere hold lærerstuderende i praktik på skolen. 
I skoleåret 18/19 vil de to praktikperioder være placeret således: 
1. Periode: uge 45, 46 og 47 (2018)
2. Periode: uge 4, 5 og 6 (2019)
Børn og forældre i de berørte klasser vil få nærmere information fra årgangens lærere.

Det er altid dejligt for en skole at få lærerstuderende ind. De kommer ofte med det sidste nye fra
seminariet, som lærerne efterfølgende kan bringe i spil i klasserne.

Hvis du ønsker mere information, kontakt da praktikkoordinator Jakob Nielsen.