Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Hvordan arbejder vi sammen

Vi er organiseret i selvstyrende teams. Her er ansvar og kompetencer uddelegeret i videst muligt omfang på hver enkelt årgang, og teamet råder over en del af et decentralt budget. Vi vil gerne skabe mulighed for en fleksibel planlægning af undervisningen, anvendelse af holddeling, tid til fordybelse samt en optimal udnyttelse af lærernes ressourcer -  alt sammen til gavn for eleverne.

Samarbejdet omkring eleverne er helt centralt for os, og alle voksne på årgangen har en gruppe elever, de er kontaktlærer for. 
Vi udarbejder altid årsplanerne inden for de forskellige fag på årgangen sammen. Vi sparrer med og hjælper hinanden og byder ind på de områder, hvor vi er særligt kompetente. Det højner fagligheden. 
Vores skemaer er tilrettelagt, så vi har så mange parallellagte timer inden for fagene som muligt. På den måde kan vi lave holddeling på tværs af årgangen, lave oplæg for hele årgangen eller i mindre grupper og udnytte hinanden ressourcer inden for fagene. 
Det betyder også, at vi i forbereder vores undervisningsforløb sammen og har en god kultur for at skiftes til at være tovholdere på forløbene og i det hele taget dele vores materialer og viden med hinanden.