Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Generel info om skolen

Herunder kan I finde nyttig viden om, hvordan vi forholder os til forskellige emner, som fx tyveri, brand, trivsel osv. og også om, hvordan I kan forholde jer til diverse.

 

Når der sker tyveri på skolen...

når børnene får stjålet noget... hvad så?

 
Så skal der ikke herske tvivl om, at skolen tager det alvorligt!
 
Læreren (klasselæreren) skal tale med børnene om det i klassen, og forsøge at løse det der. Elever, der henvender sig på kontoret, vil i første omgang blive bedt om at tale med deres lærer om det.
 
Hvis det viser sig, at det ikke kan løses på klassen, retter læreren henvendelse til skolens SSPrepræsentant. Ledelsen informeres og inddrages efter behov.
 
I udgangspunkt er det skolens holdning, at det er de skadeslidte (forældrene) der kontakter politiet, hvis man skønner, at de skal inddrages. Dog kan skolen ved gentagne mønstre, eller hvis sager har en særlig karakter vurdere, at skolen tager kontakt til politiet. Dette vil bero på et skøn i den enkelte sag.
 
Skolens ansatte vil gerne være behjælpelige med at løse problemer omkring tyveri, men vi er ikke”uddannet” til at udføre politiarbejde.
 
Det er et fælles ansvar forældre og skole imellem, at vi får lært børnene at skelne mellem dit & mit samt egne & andres ting.
 
Det er på eget ansvar, når børnene tager ting med i skole. Vi anbefaler, at det, eleverne medbringer, er forsynet med barnets navn.

 

Og husk, at simpelt tyveri ikke vil blive erstattet. Der skal være tale om indbrudstyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale.
Ligeledes gøres opmærksom på, at skolen intet ansvar har for cykler, selvom de henstilles i cykelstativerne.
 
 

Skolevejen

Skolevejen ikke er omfattet af skolens tilsynsforpligtelse. Kommer en elev tilskade på vej til eller fra skole, vil det som hovedregel være skolen uvedkommende på deterstatningsretlige område. Ligesom ansvaret også kun følger indenfor skoletiden. Og eleverne skal ikke gøre ophold på skolen efter endt skoletid.
 

Kørsel i private biler

Det, der er bilens lovpligtige ansvarsforsikring, vil dække eventuelle skader. Føreren af bilen er ikke dækket af denne forsikring, og vil kun blive dækket af en eventuel modpart. Bilens skader kan dækkes af kaskoforsikringen. Skolen forpligter sig ikke til at betale selvrisiko.
 

Forældrehæftelse

Forældre hæfter for sine børn uforsvarlige handlinger op til 7500 kr.
 

Undervisningsmateriale

Eleverne har ansvar og erstatningspligt for lånt undervisningsmateriale.
 

Godt råd

Skadelidte anbefales altid at anmelde skader til eget forsikringsselskab for at få så kvalificeret hjælp som muligt.
 

Brandøvelse

Vi holder brandøvelse, for at være på forkant.
Og dette gøres en gang årligt.
 

Katastrofeplan

Katastrofeplan kan fremstå som et simpelt dokument med opdaterede navne og telefonnumre på alle pårørende. Dernæst liste over kontaktpersoner, man har aftaler med om at levere de nødvendige ydelser, hvis situationen skulle kræve det. Ligeledes indeholde planer og aftaler, der sikrer at skolen kan fortsætte sin drift i en periode med helt eller delvist ubrugelige bygninger: leje af alternative bygninger, pavilloner, etablering af edb, telefon, transport af elever osv.
 

Legepladstilsyn

Der henstilles til at vores legeplads og udendørs arealer gennemgås af legepladskonsulent. Der er særlige lovkrav på området der skal overholdes.
Vi er særligt sikret ved, at en ansat i vores personalegruppe er uddannet til at varetage denne opgave.
 

Vejledning på nettet

 
 

ØVRIGT

Adresseændring

Skolen modtager automatisk adresseændringen, når den er registreret på folkeregistret.
 

Flytning/skoleskift

Ved flytning kontaktes skolens kontor. Sidste skoledag afleveres skolebøger og bøger fra skolebiblioteket.
 

Fotografering

I løbet af efteråret kommer Skolefoto. Hvert år tilbydes 0. - 9. årgang portræt–og klassefoto. Børnene får seddel med hjem samme dag, som de fotograferes.
Herudover laves fællesfoto af 9. årgang hvert forår.
 

Mælkeordning

Skolen er tilsluttet EU’s mælkestøtteordning, der administreres af Mejeriselskabet Danmark. Der sendes skriftlig information ud til hjemmene og man kan tilmelde sig ordningen for et halvt år ad gangen. Mælken pakkes i køletasker i skolens kantine og afhentes af mælkeduksen.
 

Tilsyn

Der er tilsyn med børnene fra kl. 7.50 og i alle frikvarter/pauser. Ud over tilsyn i skolegården er der også lærere, der har tilsyn i de enkelte gangområder samt øvrige fællesområder. Hensigten med tilsyn er, at pauserne kan afvikles på en god måde, og at det er muligt for børnene at kontakte en voksen, hvis der opstår problemer.
Herudover er der trafikvagter ved både den øverste og nederste parkeringsplads.