MENU
Aula_close Layer 1

Prøv at gå i skole

Inden jeres barn skal starte i skole i august måned, inviterer vi alle indskrevne børn til en ”skoledag”.  Derfor vil I, i juni måned, blive inviteret til vores ”Prøv at gå i skole”-arrangement sammen med de andre kommende børnehaveklassebørn. Indbydelse bliver sendt elektronisk til jer. Datoen for arrangementet er den 9.06.21, kl 16.00-17.30.

Der vil være en fælles velkomst ved den store trappe midt i skolen, hvorefter resten af arrangementet foregår i indskolingen.

Jeres barn skal denne dag prøve at gå i skole sammen årgangens voksne. Imens vil I som forældre blive præsenteret for skolen og det at være forældre til et skolebarn, samt få lejlighed til at lære hinanden bedre at kende gennem gruppedrøftelser.

Har I nogle spørgsmål desangående, er I velkomne til at henvende jer til afdelingslederen for indskolingen.