Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Den gode overgang

I Vejle Kommune vægter vi tryghed i overgangen fra børnehave til skole. Derfor har vi i Bredballe et forpligtende fællesskab mellem daginstitutioner og skole. Hvert år udarbejder vi i fællesskab en samarbejdsaftale vedr. den gode overgang mellem daginstitutioner og skoler i Bredballe.

Overgangen mellem daginstitution og skole i Vejle bygger på følgende værdier; mestring, tryghed og deltagelse. Det fælles tema for dette års overgang er ”Hjulene ruller. Vi fokuserer desuden på rim og remser for at stimulere børnenes sproglige kompetencer. Derudover arbejdes der med kompetencerne selvhjulpenhed og robusthed.

Handling

Tidspunkt

Tovholder

Møde mellem lederne af dagtilbud i Bredballe, Hældagerskolen og Kirkebakkeskolen

6/9-2021

Skolen

Sidste frist for udlevering af folderen ”Den gode overgang”

1.November

Dagtilbud

Sidste frist for tilbagemelding til skolen vedr. børn, som har særlige udfordringer.

1.November

Dagtilbud

Infoaften for interesserede forældre

3/11-2021

Kl. 17.00

Skolen

Møde mellem pædagoger og børnehaveklasseledere i dagtilbud og skole vedr. samarbejdet omkring den gode overgang

26/10-2021

Kl. 14.00-16.00

Skolen

Kirkebakkeskolen

Indskrivning

Uge 44-50 ?

Forældre/

Forvaltning/

Skolen

Besked om optagelse

Senest uge 8

Skolen

Etableringsliste til daginstitutioner vedr. udveksling af data

Senest uge 8

Skolen

Deadline for færdiggørelse af profiler på Hjernen og hjertet.

Starten af Maj

Dagtilbud

Pædagogerne i dagtilbud laver 3 grupper af deres børngruppe, som skolen kan bruge i forhold til klassedannelsen. Grupperne laves ud fra flg. kriterier:

  1. Dem der arbejder godt sammen.
  2. Dem der får det bedste frem i hinanden
  3. Dem der har en god relation til hinanden

Daginstitutionerne har præsenteret grupperne til forældrene i et fælles brev, og forældrene kender begrundelserne for gruppesammensætningerne.

I løbet af uge 20

Dagtilbud

Daginstitutionerne giver skolerne besked, når de har åbnet for SBsys, og de skriver, hvilke børn, der er informationer på.

Uge 16

Dagtilbud

Overleveringssamtale mellem dagtilbud og skole. Her holdes et møde, hvor dagtilbuddets dannelse af grupper drøftes med skolens personale. Besøg i dagtilbud er afholdt forud for dette.

Maj

Skolen

Afholdes i daginstitutionerne

Overleveringssamtaler med eksterne samarbejdspartnere. (Psykolog/tale-høre konsulenter, etc.) Her involverer dagtilbud forældre og andre interessenter, som vurderes vigtige for overleveringen.

Løbende

Dagtilbud

Besøgsdage i skolen

April/ maj

Skolen & Dagtilbud

Prøv at gå i skole

8. juni 2022

(kl. 16-17.30)

Skolen

Opstart SFO

01.08.2022

Skolen

Skolestart i Børnehaveklassen

08.08.2022

Skolen

 

Du kan læse mere om, hvordan Vejle kommune arbejder med den gode overgang fra børnehave til skole her.