MENU
Aula_close Layer 1

Skal dit barn gå i skole her?

At starte i skole såvel som at skifte skole er betydningsfuldt i et barns liv. For os er det væsentligt, at det bliver en god oplevelse, og vi er opmærksomme på at skabe de bedste forudsætninger for en god start på Kirkebakkeskolen.

I menuen kan I læse om, hvordan vi på skolen griber dette an.

På Kirkebakkeskolen starter alle børnehaveklassebørn mandag, den 12. august 2018. De kan starte i SFO fra den 31. juli 2019. 

I juni måned vil I have mulighed for at komme på skolen, hvor jeres børn kan prøve at ”gå i skole” sammen med de andre kommende børnehaveklassebørn. Indbydelse er sendt til jer. Datoen for arrangementet er:


D. 12/06, kl 16.00-17.30 holdes der åbent hus for alle.

Der vil være en fælles velkomst ved den store trappe midt i skolen, hvorefter resten af arrangementet foregår i indskolingen.

Jeres barn skal denne dag prøve at gå i skole sammen årgangens voksne. Imens vil I som forældre blive præsenteret for skolen og det at være forældre til et skolebarn, samt få lejlighed til at lære hinanden bedre at kende gennem gruppedrøftelser.

Har I nogle spørgsmål desangående, er I velkomne til at henvende jer til afdelingslederen for indskolingen.