MENU
Aula_close Layer 1

SFO-forældreråd

Et stort engagement og nysgerrighed er kendetegnet for SFO-forældrerådet. Opgaven er at bidrage med gode tanker og idéer i udviklingsarbejdet med SFO’en og klubben i et refleksivt og idéudviklende samarbejde med SFO’ens daglige leder og en medarbejderrepræsentant.

SFO-forældrerådet debattere vigtige emner for SFO og klub. Det kan være emner, forældrene mener, har betydning for dem og/eller deres barn og det kan være emner, SFO-ledelsen gerne vil inddrage forældrene i. Emnerne kunne være; mængden af aktiviteter i SFO, brug af hallen og salen, samarbejde med Møllen, børnenes brug af mobil og tablets i SFO-tid, opstart af klubtilbud for de store og meget mere.

Forældrerådet består af SFO’ens daglige leder, en medarbejderrepræsentant som vælges for et år ad gangen, samt forældrerepræsentanter.

 

Når det første forældremøde afholdes i starten af skoleåret, har forældrene mulighed for at melde sig som repræsentant til SFO-forældrerådet. Vi ser gerne, at mindst én fra hver årgang melder sig, så vi får så bredt et perspektiv som muligt.   

Hvis man gerne vil høre mere om, hvad arbejdet går ud på eller gerne vil deltage i det spændende arbejde, står medlemmerne og daglig leder af SFO til rådighed.

Linnea Ingemann Riber – daglig leder af SFO og klub - kan kontaktes på liiri@vejle.dk.   

 

Forretningsorden for SFO-forældrerådet kan læses her