Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Årgangsforældreråd

Alle årgange på Kirkebakkeskolen oprette et årgangsforældreråd bestående af 1-2 medlemmer fra hver klasse. Forældrene vælges i blandt klassens forældre på første forældremøde for 1-2 år ad gangen, max 2 nye pr år pr klasse, men så der altid sikres kontinuitet.

Forældremøder på Kirkebakkeskolen afvikles altid på samme tidspunkt for en årgang. Først mødes årgangen samlet for debat, information om fælles anliggender og valg af forældrerepræsentanter og derefter går man i klasserne.

 

Funktion og formål

Forældrene skal medvirke til et velfungerende og konstruktivt skole-hjemsamarbejde på årgangen og i den enkelte klasse til gavn for elever, personale, forældre og skolen som helhed.

 

Opgaver

At planlægge to sociale arrangementer i løbet af skoleåret for klassen og et socialt arrangement for årgangen.

At sørge for, at der tages et kort referat fra forældremødet. Referatet kan lægges på

Forældreintra / AULA, eller man kan lave et opslag til inspiration på vores lukkede facebook-gruppe.

At være ”arbejdskraft”, men også kunne uddelegere praktiske gøremål til klassens/årgangens andre forældre i forbindelse med møder og andre arrangementer. Aftaler om hvordan vi holder fødselsdage i klassen – samme regler på hele årgangen. Måske skal alle forældre sættes sammen med en anden forældre fra klassen – så man kan orientere hinanden ved fravær, forældremøder mv.

 

Ideer til fællesaktiviteter/samvær:

Indskolingen børnehaveklasse-, 1., 2. og 3.klasse

Formålet med årgangsforældre blandt denne gruppe af elever er, at forældrene lærer hinanden at kende og lærer hinandens børn at kende.

Dette formål kan opnås ved at arrangere fælles sammenkomster på skolen eller fælles udflugter i det nære samfund. Forældre kan også indgå som gæstelærere i de emnearbejder, som finder sted på disse klassetrin. Kig gerne på forældrefidus.dk, hvor der er yderligere inspiration.

Forslag til arrangementer:

Ekskursioner/ Udflugter*

Forældremøder

Fællesarrangementer for elever og forældre

Legegruppeordning

Madklub

Gæstelærere

Klassefester

Film, teater

Ture med overnatning

Skolefester

Venskabsklasser/udveksling

 

Mellemtrinet 4., 5. og 6. klasse

Formålet med årgangsforældre er at udbygge kendskabet til hinanden fra de første år, og derudover at virke som idégiver og praktisk medhjælp i det arbejde med klassen, som ligger ud over den almindelige undervisning. Kig gerne på forældrefidus.dk, hvor der er yderligere inspiration.

Forslag til arrangementer:

Ekskursioner/ Udflugter

Forældremøder

Fællesarrangementer for elever og forældre

Gæstelærere

Idræt/sportsarrangementer

Spise/mad-grupper

Klasse/årgangs-fester

Overnatning på skolen

Film, teater

Skolefester

Oplæg for forældre om sociale medier og alkohol

 

Udskolingen 7., 8. og 9.klasse

Formålet med kontaktforældre på disse klassetrin er, at fastholde forældresamarbejdet

og kendskabet til hinanden. Årgangsforældrene skal være med til at styrke samværet

mellem elever og forældre – at man kan have fælles oplevelser. Årgangsforældrene skal

medvirke til at foreslå emner, som er relevante for elever og forældre på disse årgange.

Det er bedre med få, gode arrangementer end mange, mindre gode. Kig gerne på forældrefidus.dk, hvor der er yderligere inspiration.

Forslag til arrangementer:

Ekskursioner/ Udflugter

Forældremøder

Fællesarrangementer for forældre og elever

Idræt/sports-arrangementer

Lave mad og spise sammen

Modearrangement

Film

Spise/mad-grupper

Klasse/årgangs-fester

Skolefester

Teaterture

Alternative skoleformer

Besøg af folk fra erhvervsvirksomheder (som fortæller om deres arbejde)

Evt. besøg på andre skoler/eller besøg af andre skoler for udveksling af erfaringer

Oplæg for forældre og eller børn/ om sociale medier, alkoholmisbrug, mobning, rygning

stofmisbrug, uddannelses- og erhvervsorientering, ungdom og lommepenge, ungdomskriminalitet

Psykolog til at fortælle børn/forældre og deres fælles problemer med relation til skolen

Gæstelærere

 

Forslag til aktiviteter i forbindelse med *udflugter

Boldspil

Mødes ved Tirsbæk og spise sammen / rundbold.

Bål

Film

Fisketure

Fællessang

Fællesspisning på skolen (der kan bookes og lånes nøgler på kontoret).

Idræt

Opgaveløb

Orienteringsløb

Samle ting i skoven

Samle ting ved stranden

Skattejagt

Forslag til klassefester

Bankospil

Dans

Diskotek

Fællesspisning

Juleklip

Konkurrencer (f.eks. "Gæt og grimasser")

Sanglege

Skattejagt

Teater