Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om Kirkebakkeskolen

Vores Kirkebakkeskole ligger smukt i Bredballe på en sydvendt bakke ned mod Vejle Fjord. Her er vi tæt på den skønne natur, og vi kan følge årstiderne skifte. I 2010 gennemgik skolen en gennemgribende renovering og fremstår i dag som en topmoderne skole med indbydende rammer, der på alle måde tager sigte på at understøtte og inspirere til læring på mange måder. Læringscenteret med den store trappe og scene udgør hjertet i bygningerne. Her mødes vi til fællessamlinger, koncerter, teater, fremvisninger, møder og lign. I umiddelbar forlængelse af trappen, holder vores SFO-ordning Skovtrolden til.

Vores nye skole er udviklet med fokus på mere bevægelige og fleksible enheder, og understøtter det tværgående samarbejde omkring læring og undervisning. Kirkebakkeskolen har ca. 770 elever med tre til fire spor. Desuden har vi modtagehold for tosprogede elever, som kommer fra forskellige lande, og som alle har et andet modersmål end dansk. Kirkebakkeskolen er praktikskole for University College Lillebælt (UCL). Det betyder, at vi hvert år modtager lærer- og pædagogstuderende i praktik på forskellige tidspunkter af skoleåret.