Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ledelse af skolen

Den daglige ledelse og teamsamarbejde på Kirkebakkeskolen tager afsæt i vores ledelsesgrundlag.

At drive skolen er en fælles opgave 

Vores forståelse for teamsamarbejde er karakteriseret ved, at vi ser vores arbejde som en fælles opgave, hvor vi har en funktionel arbejdsdeling. Denne arbejdsdeling er tydeliggjort i vores organisationsplan. Vi organiserer vores samarbejde i fastlagte kontinuerlige møder delt mellem drift og pædagogisk ledelse. Refleksion, kommunikation og læring er nøgleord i vores samarbejde, og det gælder både i forhold til den enkelte, vores indbyrdes relationer, samt den fælles ledelsesopgave.

Ledelsesgrundlaget giver os retning 

Ledelsesgrundlaget tager i sin opbygning udgangspunkt i Kirkebakkeskolens Kernefortælling samt ledelsesgrundlag for Skolevæsenet i Vejle Kommune og Vejle kommunes Skolesyn indarbejdet og omsat.

Ledelse med vilje på Kirkebakkeskolen

Vi er sat i verden for at gøre en forskel for Kirkebakkeskolen. Kirkebakkeskolens grundlag er vores børn, og det er vores opgave at støtte bedst muligt op om Kirkebakkeskolens elevers udvikling, læring og trivsel. Det kræver et velfungerende samarbejde med forældre og personale.

Vores opgave som ledelse

 • At sikre trivsel, læring og udvikling for vores elever
 • At skabe resultater
 • At spille hinanden gode
 • At tegne fremtiden
 • At ville noget

Personaleledelse 

 • De bedste løsninger kommer, når vi inddrager, lytter og tager gode beslutninger
 • Vores udgangspunkt er tillid og vi er altid nysgerrige på at forstå dem, vi samarbejder med
 • Den enkelte byder sig til, byder ind og tænker i hele løsninger.

Pædagogisk ledelse

 • Den enkelte agerer som en aktiv del af organisationen.
 • Ideer og innovative tiltag ledes og bliver systematisk til ny viden.
 • Organisationen er præget af sammenhæng, fleksibilitet og foranderlighed.
 • Opgavefordelingen og opgaveløsningen giver mening for den enkelte.

Administrativ ledelse

 • Vi har en effektiv drift.
 • Vi prioriterer og optimerer ressourceanvendelse.
 • Vi fremmer udbygning og anvendelse af IT.
 • Vi uddelegerer ansvar og opgaver til medarbejderne. 

Politisk/offentlig ledelse

 • Vi indgår i samarbejde/partnerskaber med aktører uden for skolen.
 • Vi arbejder i netværk og samarbejder med mange andre aktører på uddannelsesområdet.