Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fokus på læring og samskabelse

Udviklings- og læringsbegrebet på Kirkebakkeskolen bygger på den konstruktivistiske opfattelse af, hvordan elever lærer. Vi tilrettelægger undervisningen, så den er baseret på at udvikle alle sider af den enkelte elev. Vi viser, at med forskellige aktiviteter er der mange måder at lære på. Vi tror, at det er vigtigt at lære sammen med andre, og at det er vigtigt at bevare lysten til at lære.

Samskabelse giver resultater

Vores erfaringer viser, at de bedste resultater fremkommer i samskabelse mellem elever, lærere, pædagoger, forældre og eksterne partnere. Vi gør tingene på vores egen måde, og vi arbejder for at være den unikke skole, hvor vi får tingene til at ske.

Selvstyrende teams 

Lærerne er organiseret i selvstyrende teams. Her er ansvar og kompetencer uddelegeret i videst muligt omfang på hver enkelt årgang. Teamet råder over elevgruppens time- og personaleressourcer samt en del af et decentralt budget. Hermed skaber vi mulighed for en fleksibel planlægning af undervisningen, anvendelse af holddeling, tid til fordybelse og en bedre udnyttelse af lærernes ressourcer og vigtigst af alt til gavn for eleverne.

Eleverne formulerer egne mål og planer

På Kirkebakkeskolen arbejder hver enkelt elev med deres egne mål og planer, som de samler i deres elektroniske portfolio. Målet er her at involvere eleverne mest muligt i deres skolearbejde og i deres egen faglige udvikling. Elevernes portfolio danner grundlag for vurderingen af deres læring og udvikling og indgår som en vigtig del af skolehjemsamarbejdet.