MENU
Aula_close Layer 1

Udskolingen 7.-9. klasse

I udskolingen lægger vi vægt på at signalere et ungdomsmiljø (også rent fysisk), og rammerne lægger derfor op til fleksible læringsmiljøer med forskellige holdstørrelser. ”Vi-følelsen” i afdelingen styrkes via bl.a. fællessamlinger og profilerne, hvor eleverne arbejder på tværs af årgangene.

Skiftet til udskolingen markeres ved nye klassedannelser, hvor vi ligeledes modtager elever fra Engum Skole.

Skoledagens opbygning og mødetider:

Alle klasser møder kl. 08.00 hver dag.

Skoletid:
Mandag: 08.00-14.00
Tirsdag: 08.00-14.30
Onsdag: 08.00-15.15
Torsdag: 08.00 15.15
Fredag: 08.00 14.00

Profiler hjælper talentet på vej

For at indfri vores ambition Her udvikler vi talent sammen tilbyder vi tre faglige profiler, som eleverne i udskolingen skal vælge imellem.

Her får eleverne mulighed for at fordybe sig i faglige områder, som de har særlig interesse i at dygtiggøre sig indenfor.

På hver profil bliver der i årets løb udbudt en række kurser med forskellige temaer og på forskellige faglige niveauer, som eleverne kan vælge imellem. Eleverne fra hele udskolingen bliver blandet, hvilket giver mulighed for flere forskellige holddelinger, niveauer og samarbejder.

Læs mere om Global Citizen, Forskeren og Performeren

Læsning i udskolingen

Læsning er et stort område, hvor mange delkomponenter arbejder parallelt og samtidigt i læseprocessen og påvirker læseniveauet. Derfor er det vigtigt at styrke og arbejde med alle områderne. I udskolingen er undervisning i læsestrategier og læseforståelse stadig i fokus. Desuden er det vigtigt, at eleverne udvikler en større selvstændighed i forhold til funktionel læsning. De skal kunne foretage skift i læsegear afhængig af situationen og formålet med læsningen.

Digitale hjælpemidler indgår i undervisningen

Vi har stort fokus på det digitale område, og vi ser det som et fælles ansvar, at forberede eleverne til den digitale fremtid. I udskolingen skal alle elever gerne have en bærbar PC eller tablet med i skole, og hvis det ikke er muligt, kan de låne af os.

Fælles forståelse for Lektiebegrebet

Der vil være lektier i et vist omfang. Ofte er det basale færdigheder, der trænes. Andre gange er det efterbearbejdning af undervisningen eller forberedelse til den næste lektion - ofte med individuelle hensyn. 

 • Læsetræning dagligt 15 – 20 min. - også i udskolingen
 • Skolen koordinerer større opgaver (Mål: At være studerende)
 • Konkret udmelding på årgangen på første forældremøde

Vejledning til de unge på vej mod ungdomsuddannelserne

UU Vejle tilbyder kollektiv vejledning om uddannelse og job til alle elever i 7.-10. klasse.

Den kollektive vejledning omfatter:

 • Introduktion til ungdomsuddannelser
 • Orientering om uddannelsessystemet
 • Orientering om sammenhæng mellem uddannelse og job
 • Introduktionskurser i 8. klasse
 • Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplan
 • Vejledning om tilmelding til ungdomsuddannelse via www.optagelse.dk
 • Informationsmøder for elever og forældre
 • Introduktion til at arbejde med UddannelsesGuiden og til eVejledning

UddannelsesGuiden: www.ug.dk
eVejledning: www.evejledning.dk

På 7. 8. og 9. årgang er det UU Vejles team ”Uddannelse og Job”, der står for den kollektive vejledning.

Individuel/gruppevejledning

Ud over den kollektive vejledning tilbydes elever i 8. 9. og 10. klasse, der har behov for udvidet vejledning, gruppe eller individuelle samtaler samt særlige tilrettelagte vejledningsforløb. Vejledningsforløbene tilrettelægges i samarbejde med den unge, forældre, skolen og UU vejleder. Samtalerne og forløbene skal støtte eleverne i at blive uddannelsesparate samt afklaret i deres valg af ungdomsuddannelse. Det er UU vejleder Magdalena Sørensen, der er ansvarlig for udvidet vejledning på skolen.

Få flere informationer på UU Vejles hjemmeside: www.uuv.vejle.dk

Kontaktoplysninger:

Magdalena Sørensen, UU vejleder Mobil: 2974 4131Mail: magan@vejle.dk

 

Bevægelse i undervisningen

På Kirkebakkeskolen har vi valgt at integrere bevægelse i løbet af hele skoledagen. Det betyder, at eleverne har bevægelse i alle fag.
Vores ambition er, at bevægelsen ofte har et fagligt indhold. Andre gange handler det om at få tankerne på noget helt andet end det faglige arbejde, eller måske at få rørt lattermusklerne og styrket det sociale samspil i klassen.
Se her et eksempel på, hvordan bevægelse tænkes ind i den faglige undervisning