MENU
Aula_close Layer 1

Mellemtrinnet 4.-6. klasse

På mellemtrinnet er mange af læringsaktiviteterne præget af eksperimentering (ofte er eleverne ude og afprøve ting). Børnene er videbegærlige, og der bliver brugt digitale værktøjer i store dele af undervisningen. 

Skoledagens opbygning og mødetider:

Alle klasser møder kl. 08.00 hver dag.

Skoletid:
Mandag: 08.00-14.00
Tirsdag: 08.00-14.30
Onsdag: 08.00-14.30
Torsdag: 08.00 14.30
Fredag: 08.00 13.35

Mellemtrinnets særlige fokus

At gå på mellemtrinnet på Kirkebakkeskolen er noget helt særligt. Det er i disse år, at elevens særlige læringspotentiale for alvor udfoldes. De grundlæggende færdigheder og kompetencer, der blev arbejdet med i indskolingen, trænes, så de bliver mere sikre og kan anvendes til at løse mere komplekse problemstillinger, hvor barnet i stigende grad bliver både mere selvstændigt, selvsikkert og indsigtsfuld. Eleven begynder at forstå sig selv og sin vigtige rolle i fællesskabet.

Fagligt skal alle elever på mellemtrinnet udfordres til at stå på tæer og blive så dygtige som muligt. De skal opdage egne talenter og tro på, at de kan. Det kræver noget, for når vi vælger de udfordrende veje, hvor vi lærer mest, laves der også mange fejl. Derfor har vi et særligt fokus på at arbejde med elevernes mindset i disse år, så de opnår åbenhed og mod på at kaste sig ud i nyt og ukendt terræn med risiko for at fejle - for at blive klogere og dygtigere. Et stærkt fællesskab er afgørende for, at det kan lade sig gøre.

På mellemtrinnet er fællesskabet derfor vores fundament - og hele grundlaget for, at vi kan arbejde med identitetsdannelse, mindset og en høj faglighed. Dette er afsættet for, at barnets potentialer bliver synlige, formes og styrkes frem mod egentlige talenter, og den enkelte bliver klar til at stå på egne ben og møde udfordringer i sit videre liv - både i og uden for skolen.

I det følgende konkretiseres fokusområderne. Vi tager afsæt heri, når vi planlægger og opstiller mål for forløb, indsatsområder, projekter, skole/hjem-samarbejde med mere.   

 

Læsning på mellemtrinnet

Læsning er et stort område, hvor mange delkomponenter arbejder parallelt og samtidigt i læseprocessen. De har alle indvirkning på læseniveauet, og det er derfor vigtigt at styrke og arbejde med alle områderne.

På mellemtrinnet, er det undervisningen i læseforståelse, og motivationen for fortsat at udvikle sin læsning, der er i fokus. Der arbejdes mere intensivt med læsestrategier, da undervisning i brug af læsestrategier giver bedre læseforståelse.

Eleverne har forventninger om at lære og blive dygtigere. En stor del af denne læring kræver en funktionel læsning - altså at man forstår og kan anvende og reflektere over læste tekster. Som forælder har du sikkert også forventninger i den retning. Ligesom du har forventninger til skolen, har skolen også forventninger til dig. Dit barn bliver motiveret til at lære, når det fornemmer, at du viser interesse for dets skoledag. Skolen forventer at du viser den interesse, der skal til, for at dit barn bliver god til den funktionelle læsning. Så giver du nemlig dit barn de bedste forudsætninger for at lære det. 

Digitale hjælpemidler indgår i undervisningen

Vi har stort fokus på det digitale område, og vi ser det som et fælles ansvar, at forberede eleverne til den digitale fremtid. Eleverne opfordres til at medbringe deres egen pc eller tablet, og hvis de ikke har mulighed for dette, kan de låne på skolen. For at understøtte dette, har vi anskaffet aflåselige skabe til samtlige elever på mellemtrinnet, og som de kan anvende i skoletiden.
Størstedelen af undervisningsforløbene ligger på MinUddannelse, hvor forældrene også kan følge med - både i den daglige undervisning og via barnets elevplan.

 

Bevægelse i undervisningen

På Kirkebakkeskolen har vi valgt at integrere bevægelse i løbet af hele skoledagen. Det betyder at eleverne har bevægelse i alle fag.