Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mellemtrinnet 4.-6. klasse

På mellemtrinnet er mange af læringsaktiviteterne præget af eksperimentering (ofte er eleverne ude og afprøve ting). Børnene er videbegærlige, og der bliver brugt digitale værktøjer i store dele af undervisningen. 

Skoledagens opbygning og mødetider:

Alle klasser møder kl. 08.00 hver dag.

Skoletid:
Mandag: 08.00-13.45
Tirsdag: 08.00-14.30
Onsdag: 08.00-14.30
Torsdag: 08.00 14.30
Fredag: 08.00 13.45

Mellemtrinnets særlige fokus

At gå på mellemtrinnet på Kirkebakkeskolen er noget helt særligt. Det er i disse år, at elevens særlige læringspotentiale for alvor udfoldes. De grundlæggende færdigheder og kompetencer, der blev arbejdet med i indskolingen, trænes, så de bliver mere sikre og kan anvendes til at løse mere komplekse problemstillinger, hvor barnet i stigende grad bliver både mere selvstændigt, selvsikkert og indsigtsfuld. Eleven begynder at forstå sig selv og sin vigtige rolle i fællesskabet.

Fagligt skal alle elever på mellemtrinnet udfordres til at stå på tæer og blive så dygtige som muligt. De skal opdage egne talenter og tro på, at de kan. Det kræver noget, for når vi vælger de udfordrende veje, hvor vi lærer mest, laves der også mange fejl. Derfor har vi et særligt fokus på at arbejde med elevernes mindset i disse år, så de opnår åbenhed og mod på at kaste sig ud i nyt og ukendt terræn med risiko for at fejle - for at blive klogere og dygtigere. Et stærkt fællesskab er afgørende for, at det kan lade sig gøre.

På mellemtrinnet er fællesskabet derfor vores fundament - og hele grundlaget for, at vi kan arbejde med identitetsdannelse, mindset og en høj faglighed. Dette er afsættet for, at barnets potentialer bliver synlige, formes og styrkes frem mod egentlige talenter, og den enkelte bliver klar til at stå på egne ben og møde udfordringer i sit videre liv - både i og uden for skolen.

I det følgende konkretiseres fokusområderne. Vi tager afsæt heri, når vi planlægger og opstiller mål for forløb, indsatsområder, projekter, skole/hjem-samarbejde med mere.   

 

Digitale hjælpemidler indgår i undervisningen

Vi har stort fokus på det digitale område, og vi ser det som et fælles ansvar, at forberede eleverne til den digitale fremtid. Eleverne opfordres til at medbringe deres egen pc eller tablet, og hvis de ikke har mulighed for dette, kan de låne på skolen. For at understøtte dette, har vi anskaffet aflåselige skabe til samtlige elever på mellemtrinnet, og som de kan anvende i skoletiden.
Størstedelen af undervisningsforløbene ligger på MinUddannelse, hvor forældrene også kan følge med - både i den daglige undervisning og via barnets elevplan.

 

Bevægelse i undervisningen

På Kirkebakkeskolen har vi valgt at integrere bevægelse i løbet af hele skoledagen. Det betyder at eleverne har bevægelse i alle fag.