MENU
Aula_close Layer 1

Indskolingen 0.-3. klasse

I Indskolingen forberedes børnene til skoleforløbet. Der er et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, og hvor der arbejdes i årgangsteams og fagteams. Der arbejdes hen imod en ensartethed i indskolingen fx i forhold til struktur og arbejdsformer/arbejdsvaner. På Kirkebakkeskolen starter engelskundervisningen op fra 0. klasse. Desuden arrangeres fælles kulturelle aktiviteter samt idrætsdag, motionsdag mm. 

Skoledagens opbygning og mødetider 

Alle klasser møder kl. 08.00 hver dag.

Skoletid: Mandag fredag: 08.00 13.35.

Læsning i indskoling

Læsning er et stort område, hvor mange delkomponenter arbejder parallelt og samtidigt i læseprocessen. De har alle indvirkning på læseniveauet, og det er derfor vigtigt at styrke og arbejde med alle områderne.

Børn begynder i skolen med store forventninger om at lære at læse. Som forælder, har du sikkert også forventninger i den retning. Ligesom du har forventninger til skolen, har skolen forventninger til dig. Barnet får lyst til at lære, når det fornemmer at du viser interesse for dets skoledag. Skolen forventer, at du viser den interesse, der skal til, for at dit barn bliver god til at læse. Så giver du nemlig dit barn de bedste forudsætninger for at lære det.  Det handler først og fremmest om det, vi kalder sproglig opmærksomhed. Det er en opmærksomhed, der skal være både før, og mens læseindlæringen finder sted. 

Når eleverne i starten arbejder med afkodning, er denne del af læsningen meget opmærksomhedskrævende, og de har mindre overskud til indholdet. Derfor er det også vigtigt at inddrage andre tekster, for at styrke sprogforståelsen ved fx oplæsning og litteratursamtaler.

Digitale hjælpemidler indgår i undervisningen

Vi har stort fokus på det digitale område, og vi ser det som et fælles ansvar, at forberede eleverne til den digitale fremtid. Eleverne opfordres til at medbringe deres egen pc eller tablet, og hvis de ikke har mulighed for dette, kan de låne på skolen. For at understøtte dette, har vi anskaffet aflåselige boxe til samtlige elever i indskolingen, som de kan anvende i skole- og SFO-tiden.

0.-2. årgang: Det vil primært være iPads der anvendes i undervisningen. 

3. årgang: Det vil primært være pc’er der anvendes i undervisningen.

Modtagerhold for tosprogede elever

Kirkebakkeskolen har de sidste mange år haft modtageklasser for tosprogede elever, som fra skoleåret 18/19 kommer til at hedde modtagehold indskolingen. Børnene kommer fra forskellige lande og har dermed en anden etnisk baggrund. Vi integrerer disse børn i skolen gennem formidling af dansk sprog og kultur.

 

I skoleåret 2018-19 vil de tosprogede børn blive en integreret del af 0.-3. årgang fra skoleårets start. Eleverne på modtageholdene integreres i normalklassen i store dele af skoledagen, men de har særlig undervisning ved siden af, som støtter dem i tilegnelsen af et basissprog.

Fælles forståelse for Lektiebegrebet

På Kirkebakkeskolen er målet med lektiehjælp og faglig fordybelse:

  • At give mulighed for at pleje talenter/styrker
  • At give rum til et ”nørde/talentmiljø”
  • At give mulighed for at kunne færdiggøre lektier med og uden hjælp
  • At understøtte elevlæring
  • At faglig fordybelse kobles med personlige mål

 Principper for lektier:

  • Der vil fortsat være lektier i et vist omfang (individuelle mål, basale færdigheder)
  • Læsetræning dagligt 15 – 20 min for indskolingen og mellemtrin (foregår hjemme
  • med mindre andet aftales)
  • Skolen koordinerer større opgaver (på mellemtrin og udskoling)
  • Konkret udmelding på årgangen på første forældremøde

Bevægelse i undervisningen

På Kirkebakkeskolen har vi valgt at integrere bevægelse i løbet af hele skoledagen. Det betyder, at eleverne har bevægelse i alle fag.