Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Indskolingen 0.-3. klasse

I Indskolingen forberedes børnene til skoleforløbet. Der er et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, hvor der arbejdes i årgangsteams og fagteams. Der arbejdes hen imod en ensartethed i indskolingen fx i forhold til struktur og arbejdsformer/arbejdsvaner. På Kirkebakkeskolen starter engelskundervisningen op fra 0. klasse. Desuden arrangeres fælles kulturelle aktiviteter, som fælles samlinger, indskolingstur, idrætsdag, motionsdag mm. 

Skoledagens opbygning og mødetider 

Alle klasser møder kl. 08.00 hver dag.

Skoletid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 08.00-13.45. Torsdag: 08.00-13.00

Digitale hjælpemidler indgår i undervisningen

Vi har stort fokus på det digitale område, og vi ser det som et fælles ansvar, at forberede eleverne til den digitale fremtid. Eleverne opfordres til at medbringe deres egen pc eller tablet, og hvis de ikke har mulighed for dette, kan de låne på skolen. For at understøtte dette, har vi anskaffet aflåselige boxe til samtlige elever i indskolingen, som de kan anvende i skole- og SFO-tiden.

0.-1. årgang: Det vil primært være iPads der anvendes i undervisningen. 

2.-3. årgang: Det vil primært være pc’er der anvendes i undervisningen.

Bevægelse i undervisningen

På Kirkebakkeskolen har vi valgt at integrere bevægelse i løbet af hele skoledagen. Det betyder, at eleverne har bevægelse i alle fag.