MENU
Aula_close Layer 1

Årshjul for skolebestyrelsen 2020-2021

Årshjul for skolebestyrelsen skoleåret 2020-2021

 

September

Tirs. 08.09.20

Kl. 17-20

 

Oktober

Tors. 22.10.20

Kl. 17-19

December

Ons. 02.12.20

Kl. 17-19

Januar

Ons. 27.01.21

Kl. 17-19

 

Pædagogisk udvikling

Skole og SFO

Professionelle Læringsfællesskaber

 

Oplæg fra elevråd og elevrådets kontaktlærere

Årets fokus, elevtilfredsheds-undersøgelsen

 

Oplæg kantinen Hvad er status i kantinen i forhold til økonomi, udbud, priser, udfordringer mv.

 

 

Oplæg

SFO leder/medarbejder

Status indskrivninger, ledelse, lokaler mv.

 

Skolepatrulje

Oplæg

Den åbne Skole

Samarbejde med lokalområdet, lokale virksomheder mv.

Hvem skal gøre os klogere?

 

Oplæg Mellemformer

Hvordan arbejder vi inkluderende med nye fællesskaber på Kirkebakkeskolen?

 

Rammefaktorer

(legeplads, trafik, lokaler…)

Rundvisning på skolen – udeområder / toiletter.

 

 

Trafik i og omkring skolen

 

 

 

Principper

Princip nul fremlægges

Forretningsorden gennemgås

Sammenlignende elevtilfredshedsundersøgelse

Har vi principper der understøtter?

 

Har vi principper der understøtter?

 

Har vi principper der understøtter?

 

Økonomi

 

Budgetopfølgning

 

Budget - årsregnskab

Samarbejde med andre?

 

 

 

 

Arrangementer

 

Skoleovertagelsesdag nov.

Infomøde for kommende 0. årgang (skb-deltagelse?)

Julefest

Fastelavnsfester

 

Marts

Tirs. 02.03.21

Kl. 17-20.00

April

Tirs. 27.04.21

Kl. 17-19

Juni

Tirs. 10.06.21

Kl. 17-19

Pædagogisk udvikling

Skole og SFO

Oplæg: Hvordan arbejder vi med talent i alle fag

Trine

 

 

Timefordelingsplan

 

 

Kvalitetsrapport?

 

 

Fokus på sprog og kommunikation på Kirkebakkeskolen.

 

Med udgangspunkt i kernefortællingen skal vi lave princip for sprog, omgangstone og kommunikation.

 

 

Oplæg omkring profilfag og de nye valgfag

 

 

Fremlæggelse og sammenligning af national trivselsmåling for eleverne de sidste 3 år.

Kort status for året der gik.

Rammefaktorer

(legeplads, trafik, lokaler…)

 

 

Årskalender for forældrearrangementer

Principper mv.

Har vi principper der understøtter?

 

Har vi principper der understøtter?

 

 

Fagfordeling/0. klasser

Har vi principper der understøtter?

 

Økonomi

Budgetudkast

 

Regnskabs-opfølgning

Samarbejde med andre?

 

 

 

Arrangementer

 

 

Info møde for kommende 0. årgang

Velkomstmøde nye 0. klasse-forældre:  Ledelsen informerer

Skolebestyrelsen informerer

Translokation:

Ledelsen holder tale

Skolebestyrelsen holder tale

Årsberetning?