MENU
Aula_close Layer 1

Årshjul for skolebestyrelsen 2019-2020

Årshjul for skolebestyrelsen skoleåret 2019-2020

 

August

Ons. 28.08.19

Kl. 17-20

 

Oktober

Tirs. 08.10.19

Kl. 17-19

December

Tors. 5.12.19

Kl. 17-19

Januar

Tirs. 29.01.20

Kl. 17-20

 

Pædagogisk udvikling

Skole og SFO

Professionelle Læringsfællesskaber

Miljøpatruljen

Oplæg

 

Oplæg fra SFO

Arbejde med talent på Kirkebakkeskolen – oplæg

Fagudvalg - skrivning

 

 

Skolepatrulje oplæg

 

Rammefaktorer

(legeplads, trafik, lokaler…)

Rundvisning på skolen.

 

Elevtilfredshedsmåling

Trafik i og omkring skolen

 

 

Principper

Princip nul fremlægges

Forretningsorden gennemgås

 

Gennemgang af eksisterende principper

 

 

 

Økonomi

 

Budgetopfølgning

 

Budget - årsregnskab

Samarbejde med andre?

 

 

 

 

Arrangementer

 

 

Infomøde for kommende 0. årgang (skb-deltagelse?)

 

 

 

 

Marts

Tirs. 03.03.20

Kl. 17-19

Maj

Tirs. 05.05.20

Kl. 17-19

Juni

Tirs. 07.05.19

Kl. 17-19

Pædagogisk udvikling

Skole og SFO

Timefordelingsplan

 

Fab lab oplæg

 

Kvalitetsrapport gennemgang

Evaluering af brug af digitale midler

 

 

Tal ordentligt kampagne

Kantinen – oplæg

 

Fremlæggelse af nationale testresultater og national trivselsmåling

Kort status for året der gik.

Rammefaktorer

(legeplads, trafik, lokaler…)

 

 

Årskalender for forældrearrangementer

Principper mv.

 

Internationalisering

Fagfordeling/0. klasser

 

Økonomi

Budgetudkast

 

Regnskabs-opfølgning

Samarbejde med andre?

 

 

 

Arrangementer

 

 

Info møde for kommende 0. årgang

Velkomstmøde nye 0. klasse-forældre:  Ledelsen informerer

Skolebestyrelsen informerer

Translokation:

Ledelsen holder tale

Skolebestyrelsen holder tale

Årsberetning?