MENU
Aula_close Layer 1

7. årgang jagter bogstaver og ord i dansk

Kia Skovbo Ehlers

Eleverne er inddelt i grupper af 3-4 elever og har fået udleveret en kopi af en dobbeltside fra en aktuel roman.
Under keglerne er der placeret 12 velvalgte bogstaver, som matcher flere ord på de udvalgte sider.
Efter tur løber eleverne ud og tjekker hvilket bogstave, der gemmer sig under en af keglerne. Herefter løber den næste elev ud til en anden kegle og tilbage igen. Når der er samlet tilstrækkeligt med bogstaver, benyttes disse til at danne ord, som optræder på de kopierede sider. Det gælder om, at danne så mange ord som muligt. Ordene understreges.
Når de fleste grupper har fundet alle bogstaverne, blandes bogstaverne og lægges ud under nye kegler, men denne gang lægges der tre tre nye bogstaver ud, som eleverne må løbe ud for at finde. Hvis der ikke er et nyt bogstave under den kegle, de kommer ud til, må de tilbage til gruppen og den næste elev løber ud til en ny kegle osv.

Legen kan varieres efter aldersgruppe i forhold til antal bogstaver og typer af tekst.
Til de mindre elever vælges færre bogstave,r og til de ældste kan der vælges flere, alt efter hvor avanceret, man ønsker, orddannelsesmulighederne skal være.

Fagligt fokus: Orddannelse og skimmelæsning
Tip: Vælg sider, der har stor betydning i romanen/teksten.
Kan også anvendes på fagtekster.